MapleSim 6

by MapleSoft

מהי MapleSim?

MapleSim הינה תוכנה ליצירת מודלים פיזיקאליים מאובייקטים גרפיים במגוון רחב של תחומים (Multi Domain Physical Modeling). כמו כן, MapleSim מבטיחה הגעה לסט המשוואות המינימאלי של המודל הפיסקאלי הנבחן הודות להתבססותה על המנוע הנומרי של Maple. ל MapleSim מגוון רחב של תבניות לבניית מודלים בתחומים הנדסיים שונים (לדוגמת מכאניקה מרובת גופים, קינמאטיקה וקינטיקה לא ליניארית, בקרה, אלקטרוניקה, מעבר חום, זרימה ועוד...) באופן מיידי ואינטואיטיבי.

תכונותיה העיקריות של MapleSim:

 • הצגת מודלים פיסיקליים באופן אינטואיטיבי

  בניית המודל הפיסיקאלי הדרוש ב MapleSim מתבצעת על ידי שימוש בבלוקים קיימים במגוון רחב של תחומים. MapleSim לא תאפשר חיבור בין בלוקים אשר אין ביניהם קשר פיסיקאלי תקין ובכך מונעת טעויות של המשתמש.

  הצגת מודלים פיסיקליים באופן אינטואיטיבי
 • יצירת סט משוואות סימבוליות והבטחה לסט המשוואות המינימאלי

  במהלך הפתרון של המודל הפיסיקאלי, MapleSim רושמת את כל המשוואות הקיימות במודל הפיסיקאלי, ובסופו של תהליך הפתרון, MapleSim מבטיחה הצגה של סט המשוואות המינימאלי של המודל הפיסיקאלי הנבחן. את סט המשוואות המינימאלי שהתקבל ניתן לקבל באופן ישיר ב Maple ולבצע עליהן מניפולציות מתמטיות על המשוואות שהתקבלו.

  יצירת סט משוואות סימבוליות והבטחה לסט המשוואות המינימאליי
 • טיפול במודלים מרובי תחומים

  במודל ב MapleSim ניתן לשלב מספר תחומים (חשמל, זרימה, חוזק ועוד..) בתנאי כמובן שהחיבור בין התחומים יהיה חיבור תקין מבחינה פיסיקאלית.

  יצירת סט משוואות סימבוליות והבטחה לסט המשוואות המינימאליי
 • מאות בלוקים מוכנים במגוון רחב של נושאים

  MapleSim מציעה מאות בלוקים מוכנים במגוון רחב של תחומים, החל מבלוקים בתחום של מכאניקה פשוטה, דרך בלוקים של מעגלים חשמליים, בלוקים של בעיות מעבר חום ועד בלוקים מוכנים של מערכות דינאמיות מורכבות ובלוקים של מכאניקה מרובת גופים. לרשימת הבלוקים המלאה לחץ כאן.

 • הצגה גראפית ברורה ופשוטה

  בלחיצת כפתור בכל נקודה במודל, MapleSim מציג את כל התכונות הפיסיקאליות הקיימות לנקודה זו אשר ניתנות להצגה גרפית. כלומר, בסוף בניית המודל, ניתן לבחור את תכונות אותן נרצה לבחון בכל נקודה במודל.

  הצגה גראפית ברורה ופשוטה
 • אנימציה של המודל

  במידה והמודל הפיסיקאלי מאפשר זאת, בסוף כל הרצה של המודל ב MapleSim קיימת אפשרות לראות אנימציה של המודל תחת התנאים אותם בחנו.

 • אנליזה מלאה דרך הקישור ל Maple

  בסוף תהליך ההרצה ב MapleSim קיימת אפשרות לייצוא סט המשוואות המינימאלי שהתקבל ל Maple ולבצע אנליזה מלאה על המשוואות בתוך ה Maple.

 • בניית בלוקים

  למרות המגוון הרחב של בלוקים הקיימים כיום ב MapleSim קיימים מספר תחומים בהם מגוון הבלוקים אינו גדול. עקב זאת, MapleSim מאפשר בניית בלוקים חיצוניים (רושמים את המשוואות הרלוונטיות הלקוחות מהספרות ב Maple ומייצאים את זה ל MapleSim ).

Privacy Policy   ::   Contact   ©   snudler6   ::   2024 digisec-technology